[Giới thiệu] Hệ Thống Phó Bản - Phó Bản Huyền Thoại

Thuyền trưởng thân mến!
Phó Bản Huyền Thoại sẽ được mở khi Thuyền trưởng đạt cấp 28.
Để vào Phó Bản Huyền Thoại, tại giao diện chính thuyền trưởng chọn vào Phó Bản  rồi chon vào Phó Bản Huyền Thoại.


Phó Bản Huyền Thoại được chia làm các chương theo thứ tự từ dễ đến khó. Mỗi ngày có 5 lượt khiêu chiến, mỗi lần khiêu chiến thành công sẽ bị trừ điểm thể lực tương ứng, khiêu chiến thất bại sẽ không bị trừ điểm thể lực.
Lần đầu vượt ải có thể nhận Kim Cương, vượt ải Ma Thần có thể nhận thưởng đạo cụ hiếm.
Ải thường mỗi ngày chỉ được khiêu chiến 1 lần và sẽ cài lại vào ngày hôm sau.
Ải ma thần chỉ được khiêu chiến 1 lần và sẽ không được cài lại.
Tham gia Phó Bản Huyền Thoại có thể nhận nhiều nguyên liệu giá trị cao.

Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.

BQT KHO BÁU HẢI TẶC