[Giới thiệu] Hệ Thống Phó Bản - Phó Bản Ngày

Thuyền trưởng thân mến!

Phó Bản Ngày sẽ được mở khi Thuyền trưởng đạt cấp 32.
Để vào giao diện Phó Bản Ngày thuyền trưởng chọn vào Phó Bản   rồi chọn vào Phó Bản Ngày.  

Giao diện Phó Bản Ngày:

Phó Bản Ngày sẽ căn cứ vào cấp độ của ngươi chơi để mở khóa các cấp độ khó lực chiến khác nhau., độ khó càng cao  phần thưởng sẽ càng giá trị.
Vào các ngày thứ 2,4,6 sẽ mở các nội dung: Đá EXP Thuyền Viên, Belly, Đá Tiến Bậc.
Còn thứ 3,5,7 sẽ mở các nội dung: Trang Sức - EXP – Belly, Đá Luyện Trang Bị, Đá Luyện Trang Sức.
Chủ nhật sẽ mở tất cả các nội dung.
Mỗi ngày chỉ vượt ải ở mỗi nội dung được 1 lần, khi khiêu chiến thành công sẽ tốn 20 điểm thể lực.
Khi khiêu chiến có các cấp độ khó từ Thường < Tinh Anh < Anh Hùng < Sử Thi < Truyền Thuyết < Thần Thoại, để các Thuyền trưởng lựa chọn.

Dựa vào lực chiến của đội hình mà các thuyền trưởng có thể tự lựa chon cấp độ khó phù hợp để khiêu chiến.
Tham gia Phó Bản Ngày có thể nhận nhiều nguyên liệu giá trị cao.Chúc các Thuyền trưởng ra khơi thuận buồm xuôi gió sớm ngày tìm  được Kho báu
BQT Kho Báu Hải Tặc