[Giới thiệu] Hệ Thống Phó Bản - Phó Bản Tinh Anh

Thuyền trưởng thân mến!

Phó Bản Tinh Anh sẽ được mở khi Thuyền trưởng đạt cấp 50. Để vào Phó Bản Tinh Anh, tại giao diện chính  thuyền trưởng chọn vào Phó Bản  rồi chọn vào Phó Bản Tinh Anh.

Giao diện Phó Bản Tinh Anh:

Khiêu chiến Phó Bản Tinh Anh sẽ tốn thể lực nhất định, khiêu chiến thành công tốn 25 điểm thể lực, khiêu chiến thất bại không tốn thể lực.
Về nội dung Phó Bản Tinh Anh cũng giống như Phó Bản Thường nhưng sẽ với cấp độ khó cao hơn.
Tham gia Phó Bản Tinh Anh có thể nhận mảnh thuyền viên, Kim Cương, thức tỉnh đan, nguyên liệu thức tỉnhnhiều vật phẩm giá trị cao.Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.

BQT KHO BÁU HẢI TẶC