[Giới Thiệu] Tính Năng Đóng Thuyền

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính Năng Đóng Thuyền sẽ được mở khi Thuyền trưởng đạt cấp 11. Để vào tính năng Đóng Thuyền, tại giao diện màn hình chính của game thuyền trưởng nhấp chọn vào Đóng Thuyền.

Giao diện tính năng Đóng Thuyền:

Tại giao diện Đóng Thuyền, Thuyền trưởng sẽ thấy có tổng cộng 6 chiến hạm để thuyền trưởng đóng và tu sửa. Mỗi Chiến Hạm sẽ có 3 cấp độ để hoàn thành hoàn toàn việc đóng hoàn chỉnh chiến Hạm đó
Chiến hạm Sexy Foxy



Chiến hạm Germa 66



Chiến hạm Snapper Head



Chiến hạm Perfume Yuda



Chiến hạm Red Force



Chiến hạm Thousand Sunny



Mỗi lần đóng tàu sẽ tốn 1 lượng cola tương ứng. Các thuyền trưởng có thể thu thập cola khi vượt các chương ở Phụ Bản thường.

Khi thuyền trưởng tiến hành đóng tàu thì sẽ nhận được Buff thuộc tính cho đội hình, tương ứng với công đoạn hoàn thiện con tàu mà thuyền trưởng đang tiến hành.

 Ngoài ra các Thuyền trưởng còn có thể nhận Kim Cương hoặc nâng cấp phẩm chất của thuyền trưởng khi hoàn thiện xong mỗi chiến hạm tương ứng.


Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.

BQT KHO BÁU HẢI TẶC