[Giới thiệu] Tính Năng Dự Bị

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính năng Dự Bị sẽ được mở khi Thuyền Trưởng đạt cấp 40. Để vào giao diện Dự Bị Thuyền Trưởng chọn vào Đội Hình, 
khi đó Thuyền Trưởng sẽ thấy ở bên trái màn hình có hiển thị các thuyền viên, Thuyền Trưởng nhấn giữ và kéo lên sẽ thấy mục Dự Bị.

Giao diện Dự Bị: 

Ở giao diện Dự Bị, Thuyền trưởng dựa vào số lượng Duyên của thuyền viên mà lựa chọn Thành viên Dự Bị phù hợp.
Kích duyên góp phần tăng các phần trăm thuộc tính tương ứng của các thuyền viên khi ra trận. Duyên càng nhiều thì lực chiến sẽ càng mạnh


Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
BQT KHO BÁU HẢI TẶC