[Giới thiệu] Tính năng Hạm Đội

Thuyền trưởng thân mến!

Tính năng Hạm Đội sẽ được mở khi Thuyền trưởng đạt cấp 20.

Giao diện Hạm Đội:

Tại giao diện sảnh Hạm Đội, Hạm Đội trưởng hoặc các hạm đội viên có thể tra xem thông tin chi tiết về Hạm Đội của mình và tham gia vào nhiều tính năng của Hạm Đội: Hạm Đội Chiến, Tàu Chính, Kỹ Năng Hạm Đội, PB Hạm Đội, Shop Hạm Đội, Điểm Danh Hạm Đội.

Hạm Đội Chiến:

Hạm đội chiến sẽ mở vào thử 2,4,6 mỗi tuần. Kêt thúc vào 23h55 cùng ngày, Chỉ những Hạm đội ghi danh mới được tham gia. Hạm đội đã tham gia 1 lần thì những lần sau sẽ  tự động được ghi danh.Nếu thành viên của Hạm đội không đủ 22 thành viên thì hệ thống sẽ hủy ghi danh

Tham gia Hạm đội Chiến để nhận nhiều EXP Hạm độiCống hiến.

Trong thời gian tham gia nếu trống xếp cặp  thì sẽ tính thắng và nhận thưởng thắng
 Các Phần thưởng Hạm Đội Chiến:

Kỹ Năng Hạm Đội:

Kỹ năng hạm đội có 8 loại tương ứng với 8 thuộc tính: Công kích, HP, Vật phòng, Pháp phòng, Chuẩn , Né , Bạo kích. Kháng bạo.
Khi hạm đội trưởng hoặc hạm đội phó mở hoặc tăng kỹ năng hạm đội thì thành viên mới học đươc kỹ năng, tăng cấp. Tốn exp hạm đội để tăng giới hạn cấp kỹ năng hạm đội.
Thành viên Hạm Đội tốn điểm cống hiến để học kỹ năng hoặc tăng cấp kỹ năng Hạm Đội.

Nếu thoát khỏi Hạm Đội, Thành viên sẽ giữ lại kỹ năng Hạm Đội đã học, nhưng không  có hiệu quả đến khi vào lại Hạm Đội khác mới có hiệu quả . Hiệu quả kỹ năng không bị hạn chế bởi cấp kỹ năng Hạm Đội gia nhập.

Tàu Chính:

Là nơi xem thông tin về Hạm đội của mình. Và cũng là nơi Hạm đội trưởng phê duyệt thành viên và gửi thông báo đến các thành viên trong hạm đội.

Hạm đội trưởng cũng có thể bổ nhiệm thành viên khác làm Hạm đội phó hoặc nhường chức Hạm đội trưởng. Thành viên trong Hạm đội có thể Luận tội Hạm Đội Trưởng hoặc Hạm đội phó. 

Phó Bản Hạm Đội:

60 chương Phụ bảng Hạm Đội, tùy theo cấp Hạm Đội sẽ mở Phụ bảng tương ứng. Phụ bảng sẽ mở vào khung giơ từ 10h00 đến 22h00 hằng ngày và sẽ làm mới lại vào ngày hôm sau.

Mỗi lần vào sẽ có 5 lượt khiêu chiến và cứ sau 2 giờ  sẽ hồi lại 1 lượt. Có thể mua thêm lượt khiêu chiến bằng kim cương. Qua mỗi chương sẽ nhận được thưởng .

Ở mỗi chương sẽ có 4 Hạm đội gồm : Hải Tặc, Hải Quân, Chính Phủ và Cách Mạng . 

Khiêu chiến tiêu diệt được  Hạm đội thì sẽ được lựa cho ngẫu nhiên một rương quà kho báu  tương ứng . Khiêu chiến tiêu diệt cả 4 hạm đội thì sẽ nhận được 4 rương lựa chọn ngẫu nhiên từ kho báu. Để lựa chọn rương quà thì nhấp chọn vào từng hạm đội rồi lựa chọn rương mình muốn. Các rương kho báu sẽ chứa các vật phẩm nguyên liệu ngẫu nhiên.

Khi tham gia Phụ bảng, gây ra sát thương càng nhiều thì nhận thưởng cũng sẽ càng nhiều.

Shop Hạm Đội:

Hạm Đội trưởng và các thành viên trong hạm đội khi tích lũy được điểm cống hiến hạm đội có thể vào Shop Hạm Đội để đổi các vật phẩm và trang bị cao cấp.

Điểm Danh Hạm Đội:

Điểm Danh Hạm Đội là nơi Hạm Đội trưởng và các thành viên trong hạm đội điểm danh để thu thập điểm cống hiên và thăng cấp cho Hạm Đội. Có 3 loại Điểm Danh:
  • Điểm Danh – Sơ : Dùng 20.000 Belly cống hiến mỗi ngày 1 lần và nhận quà công hiến gồm: 10 exp Quân đoàn, 100 điểm cống hiến, 1 điểm tiến trình.
  • Điểm Danh – Trung : Dùng 30 KC cống hiến mỗi ngày 1 lần và nhận quà công hiến: 50 exp Quân Đoàn, 300 điểm cống hiến, 3 điểm tiến trình
  • Điểm Danh – Cao : Dùng 298 KC cống hiến mỗi ngày 1 lần và nhận quà công hiến; 300 exp Quân đoàn, 3000 điểm cống hiến, 5 điểm tiến trình

Tích đủ điểm tiến trình để nhận các phần thưởng trong rương tương ứng .


Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
 BQT KHO BÁU HẢI TẶC