[Giới thiệu] Tính Năng Nhân Vật - Mệnh Tinh

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính năng Mệnh Tinh sẽ được mở khi Thuyền Trưởng đạt cấp 42. Để vào giao diện Mệnh Tinh Thuyền Trưởng chon vào thuyền viên cần tăng Điểm Mệnh Tinh rồi chọn vào Mệnh Tinh.

Giao diện Mệnh Tinh:

Tăng Điểm Mệnh Tinh sẽ góp phần tăng phần trăm các thuộc tính của thuyền viên như Buff HP, Buff Công,…
Có thể tăng điểm Mệnh Tinh thủ công hoặc tự động.
Khi tăng điểm Mệnh Tinh cần tiêu hao Đá Mệnh Tinh tương ứng. Thuyền trưởng có thể mua Đá Mệnh Tinh ở Cửa Hàng hoặc Chợ Chiến Công.
Số Điểm Mệnh Tinh trong thanh Điểm Mệnh Tinh sẽ được cài lại về 0 vào 24h00 hằng ngày.  
Số Đá mệnh tinh sử dụng trong thanh Điểm Mệnh Tinh khi chưa lên cấp mệnh tinh thì sẽ không được tính vào tướng nên khi trùng sinh tướng cũng sẽ không được hoàn trả. Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
BQT Kho Báu Hải Tặc