[Giới thiệu] Tính Năng Nhân Vật - Thức Tỉnh

Thuyền Trưởng thân mến!

Thuyền viên sẽ là những người đồng hành cùng Thuyên trưởng trong suốt hành trình đi tìm kho báu. Thức Tỉnh thuyền viên sẽ góp phần gia tăng lực chiến  khiến hành trình đi tim kho báu của Thuyền Trưởng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Tính năng Thức Tỉnh sẽ được mở khi Thuyền Trưởng đạt cấp 50. Để vào giao diện Thức Tỉnh, Thuyền Trưởng chọn vào thuyền viên cần Thức Tỉnh rồi nhấp chọn mục Thức Tỉnh.

Giao diện Thức Tỉnh:

Để Thức Tỉnh thuyền viên lên 1 sao thì sẽ có 9 cấp độ thức tỉnh nhỏ. Khi Thức Tỉnh qua được 9 cấp độ nhỏ thì thuyền viên sẽ lên được 1 sao.
Thức Tỉnh Thuyền viên cần tốn Thức Tỉnh Đan, nguyên liệu thức tỉnh và belly tương ứng với cấp độ thức tỉnh.
Thuyền trưởng có thể thu thập Thức Tỉnh Đan và các nguyên liệu thức tỉnh từ Phó Bản Tinh Anh hoặc mua từ Chợ Thức Tỉnh.
Thuyền viên  Thức Tỉnh sẽ được tăng phần trăm các chỉ số thuộc tính tương ứng với số sao thức tỉnh. Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
BQT KHO BÁU HẢI TẶC