[Giới thiệu] Tính Năng Thám Hiểm - Marineford

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính năng Marineford sẽ được mở khi Thuyền Trưởng đạt cấp 52. Để vào giao diện Quyết Chiến Marineford Thuyền trưởng chọn vào Thám Hiểm rồi chọn Marineford .

Giao diện Marineford:

Mỗi ngày Thuyền trưởng sẽ có 10 lần khiêu chiến, khi tăng cấp VIP, Thuyền trưởng sẽ được mua thêm lượt khiêu chiến tương ứng. Khi mua thêm lượt sẽ tốn Kim Cương tương ứng với lượt mua.

Sau khi nhấp vào “ Xếp Cặp” sẽ được xếp cặp theo chiến khu người chơi, khi có đối thủ xếp cặp có thể vào chiến đấu. Khi thắng sẽ nhận 1 sao, thua bị trừ 1 sao, đạt số lượng sao yêu cầu có thể thăng Quân Hàm.

Người chơi chiến thắng sẽ nhận được điểm chiến thắng tương ứng, Chiến thắng liên tiếp sẽ nhận được điểm liên thắng.  Điểm có thể được dùng ở Chợ Đỉnh Phong để đổi các mảnh trang bị hoặc nguyên liệu giá trị.

Người chơi có thể xem tình hình chiến đấu của những người chơi khác ở các chiến khu thông qua Bảng Xếp Hạng, Bảng Xếp Hạng sẽ được làm mới vào 24h mỗi ngày.Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.

BQT KHO BÁU HẢI TẶC