[Giới thiệu] Tính năng Thám Hiểm - Time Skip

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính năng Time Skip  sẽ được mở khi thuyền trưởng đạt cấp 35. Để tham gia Time Skip  , Thuyền trưởng chọn vào Thám Hiểm rồi chọn vào Time Skip.


Giao diện Time Skip:
 

Giao diện Time Skip là nơi tổng hợp các địa danh mà các thuyền viên băng Hải tặc Mũ Rơm đã tập luyện trong suốt 2 năm xa cách. Là nơi mà các Thuyền trưởng có thể tiến hành đánh chiếm các lãnh địa với các độ khó tăng dần.

 Sau khi đã chiếm được lãnh địa các Thuyền trưởng có thể cử ra các thuyền viên mình mong muốn  để tuần ra canh giữ từng lãnh địa.


Sau thời gian tuần tra sẽ thu về các vật phẩm, tài nguyên giá trị.


Ở mỗi lãnh địa khác nhau sẽ có các kỹ năng lãnh địa khác nhau và cũng sẽ thu về các vật phẩm, tài nguyên khác nhau.  Ngoài ra ở trong Tính năng Time Skip các thuyền trưởng còn có thể đến thăm lãnh địa của bạn bè mình và còn có thể ra tay trấn áp nếu lãnh địa của bạn mình xảy ra bạo động. Mỗi ngày thuyền trưởng sẽ  có 20 lượt giúp đỡ bạn bè và sẽ làm mới lại vào ngày hôm sau. 


Giúp đỡ bạn bè trấn áp bạo động sẽ nhận được Kim Cương xem như là món quà nhỏ mà bạn bè cảm ơn thuyền trưởng.
 

Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
 BQT KHO BÁU HẢI TẶC