[Giới thiệu] Tính năng Thám Hiểm - Vua Biển

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính Năng Vua Biển sẽ được mở khi Thuyền trưởng đạt cấp 45, Để vào giao diện Vua Biển ở giao diện chính Thuyền trưởng nhấp chọn vào Thám Hiểm,  tiếp theo chọn vào Vua Biển.


Giao diện Vua Biển:


Vua Biển là tính năng bị động mà Thuyền trưởng có thể tham gia khi đi Phụ Bản Thường hoặc Tinh Anh mà phát hiện có Vua Biển tập kích.

Khi đánh Vua Biển sẽ tiêu hao Lệnh Chinh Phạt. Mỗi ngày Thuyền trưởng sẽ có 10 lệnh chinh phạt và sẽ được cài lại vào ngày hôm sau.

Có 2 lựa chọn đánh vua biển: Đòn thường Đòn Toàn lực . Theo các khung giờ từ 12h00 - 14h00 đánh Toàn lực sẽ giảm nữa số lệnh chinh phạt tiêu hao. Từ 18h00 - 22h00 Đánh phản tặc sẽ được x2 số Công Huân nhận được.

Sẽ có có thười gian cố định để Thuyền trưởng tham gia đánh vua biển sau thời gian vua biển sẽ chạy trốn.

Tỉ lệ công sẽ tỉ lệ thuận với bậc của các thành viên. Khi tham gia đánh vua biển sẽ nhận được Điểm Công HuânChiến Công. Ngoài điểm chiến công nhận được khi đánh vua biển Thuyền trưởng còn có thể nhận thưởng điểm chiến công thông  qua vị trí trên bảng xếp hạng điểm công huân và bảng xếp hạng sát thương cao nhất mà Thuyền trưởng gây ra.

Thuyền trưởng có thể một mình đánh vua biển hoặc mời bạn bè cùng tham gia.

Sử dụng điểm chiến công để đổi mảnh thuyền viên hoặc các nguyên liệu tại chợ Chiến Công.Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.

BQT KHO BÁU HẢI TẶC