[Giới thiệu] Tính năng Thu Hồi

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính năng Thu Hồi là một tính năng rất hữu ích trong hành trình ra khơi của các Thuyền trưởng.

Trong tính năng Thu Hồi gồm có các tính năng nhỏ như : Thu hồi thuyền viên, Thu hồi trang bị, Trùng sinh thuyền viên, Trùng sinh trang bị, Trùng sinh trang sức.

Thu Hồi Thuyền Viên:

Ở tính năng Thu hồi thuyền viên, Thuyền trưởng tiến hành chọn thủ công hoặc có thể lựa chọn tự động các thuyền viên mà mình không sử dụng đến để tiến hành Thu hồi. Tối đa một lần có thể thu hồi 5 thuyền viên.Sau khi thu hồi các thuyền viên lựa chọn, thuyền trưởng sẽ nhận lại được Điểm thuyền viên tương ứng với các thuyền viên bị thu hồi.

Thu Hồi Trang Bị:

Cũng tương tự như Thu hồi thuyền viên, Thu hồi trang bị tối đa một lần được 5 trang bị mà thuyền trưởng không dùng đến.

Sau khi thu hồi trang bị sẽ nhận lại được Điểm Uy Danh tương ứng với giá trị của các trang bị thu hồi.

Trùng Sinh Thuyền Viên:

Sau khi thuyền trưởng đã lựa chọn được thuyền viên mình muốn trùng sinh thì tiến hành trùng sinh. Mỗi lần Trùng sinh sẽ tiêu tốn của các Thuyền trưởng 50 Kim Cương.

Sau khi trùng sinh thuyền viên Thuyền trưởng sẽ nhận lại được cơ bản các tài nguyên mà mình đã dùng đễ bồi dưỡng thuyền viên đó. Riêng số belly dùng ở tính năng Tiến Bâc sẽ không được hoàn trả. 

Trùng Sinh Trang Bị:

Cũng tương tự như trùng sinh Thuyền viên, Trùng sinh Trang bị cũng tiêu tốn của thuyền trưởng 50 Kim Cương cho mỗi lần Trùng sinh.

Sau khi trùng sinh thuyền trưởng cũng sẽ nhận lại được các tài nguyên mà mình đã dùng đế nâng cấp trang bị đó.

Trùng Sinh Trang Sức:

Tiến hành trùng sinh trang sức cũng sẽ tiêu tốn của thuyền trưởng 50 Kim Cương cho mỗi lần trùng sinh.

Sau khi trùng sinh thuyền trưởng cũng sẽ thu về được các nguyên liệu, tài nguyên dùng đế nâng cấp trang sức đó.

 

 
Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
 BQT KHO BÁU HẢI TẶC