[Giới thiệu] Tính năng Trận Pháp


Thuyền trưởng thân mến!

Tính năng Trận Pháp sẽ được mở khi Thuyền trưởng đạt cấp 70.


Giao diện Trận Pháp:


Tại giao diện Trận Pháp Thuyền Trưởng sẽ thấy có 20 bãi luyện binh. Mỗi ngày Thuyền Trưởng được luyện binh miễn phí 10 lần. Và số lần miễn phí này sẽ được làm mới lại vào ngày hôm sau. Khi đã sử dụng hết số lần miễn phí Thuyền trưởng có thể sử dụng Binh phù thu thập từ các sự kiện hoặc có thể sử dụng Belly và KC để tiến hành luyện binh. Belly tiêu hao cho mỗi bãi luyện binh là 20.000belly, Luyện binh nhanh sẽ tốn 400.000 belly cho 20 bãi luyện binh. Chọn KC luyện binh sẽ tiêu tốn của Thuyền Trưởng 400KC cho 1 lần. 

Tham gia luyện binh Thuyền Trưởng sẽ thu thập được Belly và mảnh Trận Pháp.

Thuyền trưởng sử dụng mảnh Trận Pháp để tiến hành Học trong giao diện Trận Pháp.Mỗi lần Học sẽ tiêu hao một lượng mảnh Trận Pháp tương ứng để tạo ra Ngọc. Thuyền Trưởng chỉ cân kéo thả Ngọc vào ô thuyền viên mà mình muốn để tăng thêm chỉ số thuộc tính cho thuyền viên đó.  Mỗi loại Ngọc sẽ mang các thuộc tính cộng thêm khác nhau. Trong một đội hình không thể sử dụng cùng chung 1 loại Ngọc. 
Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
 BQT KHO BÁU HẢI TẶC