[Giới thiệu] Tính Năng Trang Bị - Tăng Sao Trang Bị

Thuyền Trưởng thân mến!

Tăng Sao Trang Bị sẽ góp phần tăng chỉ số thuộc tính của trang bị. Để mở tính năng này Thuyên Trưởng cần đạt cấp 60.

Giao diện Tăng Sao Trang Bị:

Để Tăng Sao trang bị Thuyền Trưởng sẽ cần phải tích đủ 1 số lượng Belly và Kim Cương hoặc mảnh trang bị tương đối nhiều vì khi tăng sao sẽ rất tốn kém.
Mỗi trang bị sẽ được tăng tối đa 5 sao.

Khi Thuyền Trưởng tích được điểm may mắn càng nhiều thì tỉ lệ thành công khi tăng sao sẽ càng cao.
Tính năng Tăng sao nhanh sẽ được mở khi Thuyền Trưởng đạt VIP8.
Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
BQT KHO BÁU HẢI TẶC