[Giới thiệu] Tính Năng Trang Bị - Tinh Luyện

Thuyền Trưởng thân mến!

Tính năng Tinh luyện sẽ được mở khi Thuyền Trưởng đạt cấp 38. Để vào Tinh luyện Thuyền Trưởng chọn vào Trang sức hoặc Trang Bị cần Tinh luyện sau đó chọn Tinh luyện. Thuyền trưởng lưu ý là Pháp bảo từ Cam trở lên mới có thể Tinh luyện.

Giao diện Tinh luyện Trang Sức:

Để Tinh Luyện Trang Sức Thuyền Trưởng cần có Đá Luyện Trang Sức, Trang Sức tương ứng và tiêu hao Belly tương ứng theo cấp Tinh Luyện.
Tinh luyện Trang Sức góp phần tăng phần trăm Buff HP và  phần trăm sát thương cho đội hình.

Giao diện Tinh Luyện Trang Bị:

Để Tinh Luyện trang bị Thuyền trưởng cần có Đá Tinh Luyện. Có thể Tinh Luyện nhanh hoặc Tinh Luyện thủ công.
Tinh Luyện trang bị sẽ tăng các phần trăm thuộc tính tương ứng của Trang bị. Chúc thuyền trưởng ra khơi sóng yên biển lặng, sớm ngày tìm được kho báu.
BQT KHO BÁU HẢI TẶC