[Mẹo] Thu Thập Trang Bị

Trang bị, vũ khí đương nhiên rất quan trọng, vậy làm cách nào để sở hữu trang bị?

Phụ bản

- Vào [Phụ bản], có thể chọn phụ bản thường  để tiến hành khiêu chiến.

- Sau khi vượt ải phụ bản sẽ rơi trang bị tương ứng, thậm chí còn có thể rơi  mảnh thuyền viên, đá tiến bậc… 

Shop Trang Bị 

- Thuyền Trưởng có thể mua thật nhiều Trang Bị và mảnh trang bị quý hiếm từ shop trang bị có trong trong trò chơi.

Thu Thập Từ Các Sự Kiện:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện có thể tham gia và thu thập mảnh trang bị.