tin tức

[Hướng Dẫn] NẠP KC BẰNG ATM NỘI ĐỊA

Bước 1:

Truy cập vào trang web https://nap.mobiz.vn và đăng nhập bằng Mobiz ID

Bước 2:

Chọn "Nạp MCOIN" và tiến hành chọn phương thức Nạp MCOIN qua ATM NỘI ĐỊA


  • Chọn số tiền cần nạp sau đó nhập mã xác nhận.
  • Hệ thống sẽ dẫn đến một cửa sổ hiển thị mới

Tại Đây Thuyền Trưởng lựa chọn thanh toán qua ATM nội địa


Sau khi nhấp lựa chọn hình thức thanh toán ATM nội địa hệ thống sẽ hiển thị nơi đăng nhập tài khoản thẻ ATM Ngân hàng của Thuyền Trưởng

Sau khi điền đây đủ thông tin thẻ ATM nội địa Thuyền Trưởng nhấp chọn "Thanh toán" hệ thống sẽ chuyển đên một trang xác thực thẻ ATM theo ngân hàng mà Thuyền Trưởng sử dụng


Tại đầy Thuyền Trưởng nhập thông tin xác thực tùy theo ngân hàng và phương thức thanh toán mà Thuyền Trưởng sử dụng.

  • Cuối cùng là xác nhận thanh toán để hoàn tất việc nạp MCOIN.
  • Tỷ lệ quy đổi : 10.000 VNĐ = 100 MCOIN.

Bước 3: Kiểm tra số dư MCoin


BQT KHO BÁU HẢI TẶC