tin tức

[Hướng Dẫn] NẠP KC BẰNG MOMO

Bước 1:

Truy cập vào trang web https://nap.mobiz.vn và đăng nhập bằng Mobiz ID

Bước 2:

Chọn "Nạp MCOIN" và tiến hành chọn phương thức Nạp MCOIN qua MOMO


  • Chọn số tiền cần nạp sau đó nhập mã xác nhận.
  • Hệ thống sẽ dẫn đến một cửa sổ mới hiển thị QR Code của momo


  • Dùng điện thoại mở ứng dụng MOMO và chọn phần “ Quét Mã “ để tiến hành quét mã thanh toán này.


  • Cuối cùng là xác nhận thanh toán để hoàn tất việc nạp MCOIN.
  • Tỷ lệ quy đổi : 10.000 VNĐ = 100 MCOIN. 

Bước 3: Kiểm tra số dư MCoin


BQT KHO BÁU HẢI TẶC