tin tức

[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN 7 NGÀY MỞ MÁY CHỦ7 NGÀY MỞ MÁY CHỦ NHẬN QUÀ SIÊU GIÁ TRỊ


I. NGÀY 1

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59' cùng ngày

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Vào 1 ngày mở máy chủ mới, người chơi hoàn thành các yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi điều kiện chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện "7 ngày".

Phần Thưởng

- Phúc Lợi Ngày


- Phụ Bản Chính


- Sẵn Sàng Ra Trận


- Mua Giảm Giá


II.  NGÀY 2

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Ngày thứ 2 tính từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59' cùng ngày.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Vào 2 ngày mở máy chủ mới, người chơi hoàn thành các yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi điều kiện chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện "7 ngày".

Phần Thưởng

- Phúc Lợi Ngày


- Đấu Trường


- Tranh Đoạt Kho Báu


- Mua Giảm GiáIII. NGÀY 3

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Ngày thứ 3 tính từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59' cùng ngày.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Vào 3 ngày mở máy chủ mới, người chơi hoàn thành các yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi điều kiện chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện "7 ngày".

Phần Thưởng

- Phúc Lợi Ngày


- Impel Down


- Luyện Trang Bị


- Mua Giảm GiáIV.  NGÀY 4 

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Ngày thứ 4 tính từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59' cùng ngày.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Vào 4 ngày mở máy chủ mới, người chơi hoàn thành các yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi điều kiện chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện "7 ngày".

Phần Thưởng

- Phúc Lợi Ngày


- Mệnh Tinh


- Tiêu Diệt Vua Biển


- Mua Giảm GiáV.  NGÀY 5 

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Ngày thứ 5 tính từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59' cùng ngày.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Vào 5 ngày mở máy chủ mới, người chơi hoàn thành các yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi điều kiện chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện "7 ngày".

Phần Thưởng

- Phúc Lợi Ngày


- Phụ Bản Huyền Thoại


- Shop Thuyền Viên


- Mua Giảm GiáVI. NGÀY 6

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Ngày thứ 6 tính từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59' cùng ngày.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Vào 6 ngày mở máy chủ mới, người chơi hoàn thành các yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi điều kiện chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện "7 ngày".

Phần Thưởng

- Phúc Lợi Ngày


- Impel Down


- Luyện Trang Sức


- Mua Giảm GiáVII.  NGÀY 7

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Ngày thứ 7 tính từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59' cùng ngày.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Vào 7 ngày mở máy chủ mới, người chơi hoàn thành các yêu cầu của sự kiện sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
  - Mỗi điều kiện chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện "7 ngày".

Phần Thưởng

- Phúc Lợi Ngày


- Mua Ngay


- ONE PIECE


- Mua Giảm GiáTải Game theo link dưới đây:

Link CH Play: https://bit.ly/KBHT_AnDroiD

+ TRANG CHỦ: http://haitac.mobiz.vn/
+ FANPAGE: https://www.facebook.com/khobauhaitac
+ GROUP:  https://www.facebook.com/groups/khobauhaitac


BQT KHO BÁU HẢI TẶC