tin tức

[SỰ KIỆN] CHUỖI SỰ KIỆN MẶC ĐỊNH
CHUỖI SỰ KIỆN MẶC ĐỊNH

I. Quà Tích Lũy Nạp Lần Đầu

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh Viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Vào thời gian hoạt động, người chơi nạp gói qui đổi sang KC sẽ nhận được phần thưởng phong phú
 • Điều Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện          
  - Không hạn chế mệnh giá qui đổi từ gói nạp KC
  - Mỗi nhân vật có thể nhận 1 lần duy nhất
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện Nạp Lần Đầu

Phần ThưởngII. X2 GIÁ TRỊ NẠP LẦN ĐẦU

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp gói qui đổi KC sẽ nhận x2 giá trị gói nạp qui đổi
 • Điều Kiện Bắt Buộc

          - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
          - Chỉ x2 duy nhất cho mỗi gói nạp đầu tiên của nhân vật          
          - Không áp dụng với các gói ưu đãi

 • Thời Gian Trao Thưởng
  -  Hệ thống sẽ trả giá trị x2 trực tiếp vào nhân vật khi nạp thành công

III. QUỸ TRƯỞNG THÀNH

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc:Vĩnh viễn

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Tại giao diện Event, người chơi chọn mua Quỹ Mở Máy Chủ để tham gia, nhất định sẽ nhận được Kim Cương hoàn trả gấp 10 lần giá trị đầu tư.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
   - Phải đạt cấp VIP 5 và mua gói Quỹ trưởng thành mới có thể nhận được phần thưởng khi thăng cấp
   - Không hạn chế số lượng và đẳng cấp người chơi khi mua quỹ trưởng thành     
   - Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc phần thưởng
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện
  - Khi người chơi nhận hết phần thưởng thăng cấp và phúc lợi giao diện sự kiện sẽ đóng lại

Phần Thưởng

Phần Thưởng Toàn DânIV. QUÀ MÁY CHỦ MỚI

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: 23h59' ngày thứ 7  tính từ lúc Khai mở máy chủ.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Tại giao diện Event, người chơi chọn sự kiện Quà Máy Chủ Mới để tham gia, đăng nhập hàng ngày để nhận thưởng
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng và đẳng cấp người chơi.
  - Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc phần thưởng
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện

Phần Thưởng


V. QÙA VIP

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  Thuyền trưởng đạt cấp VIP sẽ nhận được phần quà tương ứng
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
  - Mỗi ngày chỉ nhận được 1 lần theo cấp VIP hiện tại
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

Phần ThưởngVI. 100.000 KIM CƯƠNG

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Tại giao diện Event, người chơi chọn sự kiện 100.000 KNB để tham gia ,nhất định sẽ nhận được Kim Cương hoàn trả gấp 10 lần giá trị đầu tư.
  - Đăng nhập hàng ngày để nhận thưởng
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng và đẳng cấp người chơi
  - Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc phần thưởng.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động
  - Khi người chơi nhận hết phần thưởng giao diện sự kiện sẽ đóng lại

Phần ThưởngVII. MỞ KHO BÁU

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Tại giao diện event, nhấp vào sự kiện Mở Kho Báu để nhận belly mỗi ngày.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận phần thưởng trực tiếp tại giao diện Event

Phần ThưởngVIII. NHẬN BELLY

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Tại giao diện event, nhấp vào sự kiện Nhận Belly để tiến hành nhận belly
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận phần thưởng trực tiếp tại giao diện Event

Phần ThưởngIX. ĐIỂM DANH THÁNG

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Tại giao diện Event, người chơi chọn sự kiện Điểm Danh Tháng để tham gia.
  - Báo Danh hàng ngày để nhận thưởng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng và đẳng cấp người chơi.
  - Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc phần thưởng.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện
  - Sự kiện sẽ được làm mới vào ngày 1 mỗi tháng

Phần ThưởngX. ĐIỂM DANH VIP

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Tại giao diện Event, người chơi chọn sự kiện Điểm Danh VIP để tham gia.
  - Hàng ngày nạp đúng giá trị 1 lần 200 KC sẽ nhận được phần thưởng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng và đẳng cấp người chơi.
  - Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc phần thưởng.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện
  - Sự kiện sẽ được làm mới vào ngày 1 mỗi tháng

Phần ThưởngXI. ĐẠI TIỆC

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Tại giao diện event, nhấp vào sự kiện Đại Tiệc.
  - Nhận thể lực hàng ngày vào 2 khung thời gian 12h - 14h và 18h - 20h.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận phần thưởng trực tiếp tại giao diện Event

Phần ThưởngXII. QUÀ CẤP

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Vào thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tăng cấp để có thể mua các vật phẩm với giá ưu đãi
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Không hạn chế số lượng người chơi tham gia sự kiện.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Mua vật phẩm tại Cửa Hàng Có Thời Hạn

Phần ThưởngXIII. ONLINE NHẬN QUÀ

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Tại giao diện Event, người chơi nhấp vào sự kiện Quà Online, người chơi online đủ thời gian sẽ nhận thưởng.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  -Không hạn chế số lượng và đẳng cấp người chơi khi mua quỹ trưởng thành.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.
  - Sự kiện sẽ được làm mới vào 0h mỗi ngày.

Phần ThưởngXIV. QUỸ TUẦN

Thời Gian

- Thời gian bắt đầu: Từ lúc khai mở Máy Chủ
- Thời gian kết thúc: Vĩnh viễn.

Thể Lệ Tham Gia

 • Cách Tham Gia
  - Tại giao diện Event, người chơi chọn sự kiện Quỹ Tuầnđể tham gia. Nhất định sẽ nhận được Kim Cương hoàn trả gấp 10 lần giá trị đầu tư.
 • Điều Kiện Bắt Buộc
  - Nạp 1 lần đúng giá trị 5000 KC trở lên sẽ mở được quỹ tuần.
  - Không hạn chế số lượng và đẳng cấp người chơi.
  - Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong các mốc phần thưởng.
 • Thời Gian Trao Thưởng
  - Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện.
  - Khi người chơi nhận hết phần thưởng giao diện sự kiện sẽ đóng lại.

Phần Thưởng
Tải Game theo link dưới đây:

Link CH Play: https://bit.ly/KBHT_AnDroiD

+ TRANG CHỦ: http://haitac.mobiz.vn/
+ FANPAGE: https://www.facebook.com/khobauhaitac
+ GROUP:  https://www.facebook.com/groups/khobauhaitac


BQT KHO BÁU HẢI TẶC